รางวัลที่ได้รับ

PropertyGuru Thailand Property Awards 2021

PropertyGuru Thailand Property Awards 2021

Winner - Best Housing Architectural Design (Bangkok)
The Glamor Ekkamai - Praditmanutham

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2555

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2555

ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2558

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2558

ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2561

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2561

ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาแพง