ประกาศ รับสมัคร ผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้าน ระบบ Conventional (เป็นรูปแบบบริษัทฯ)


 เนื่องจาก บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังอยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นและรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ทางบริษัทจึงประกาศ รับสมัคร ผู้รับเหมางานก่อสร้างบ้าน ระบบ Conventional (เป็นรูปแบบบริษัทฯ) โดยด่วน

ติดต่อที่ 02-392-1066 (ติดต่อแผนกวิศวกร)